Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Toplumsal Bir İbadet: Zekat ve Fitre
(01.06.2018)

 

Aziz ve muhterem Kardeşlerim!

Yüce dinimiz İslam, insanlar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma gibi insan hayatını düzenleyen birçok esaslar getirmiştir. Zira dinimizin en temel gayelerinden bir tanesi de mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmaktır. Toplumsal barışın oluşmasında da zekât ve sadaka-i fıtır gibi mali ibadetlerin katkısı şüphesiz büyüktür.

Yüce dinimiz İslam, bizi birbirimize kardeş kılmıştır. Niketim pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte; “müminlerin kardeş oldukları, birbirlerini yardımsız bırakamayacakları, ihtiyaç durumunda birbirlerine el uzatmaları gerektiği”1  ifade edilmiştir.

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği her bir nimetin şükrü vardır. İnsan olarak yaratılışımızın şükrü imandır. Bedenimizin şükrü namazdır. Rızkımızın ve sağlığımızın şükrü oruçtur. Malımızın, varlığımızın şükrü zekâttır, sadakadır, fitredir. Bütün bunların genel adı ise infaktır.

Zekât, zenginlerin sahip olduğu malda Allah tarafından yoksullara verilen bir haktır. Varlıklı Müslümanın muhtaç ve yoksul kardeşine uzattığı yardım elidir. Sadaka, hem Rabbimize hem de kardeşlerimize karşı samimiyet ve sadakatin tezahürüdür. Hâsılı Allah yolunda infak, nimetlerin, zenginliğin Allah’ın bir emaneti olduğunun bilincinde olmaktır. Geçici dünya malını, ebedi kılabilmenin adıdır. Aynı zamanda müminler arasındaki kardeşlik hukukunu derinden kavramak, en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmaktır.

Kardeşlerim!

Zekât ve fitre, İslam’da yardımlaşmanın en önemli yoludur. Ayrıca maddi ve manevi hastalıklara karşı da birer ilaç gibidir. Bu ibadetleri yerine getirenlerin hem mallarında hem de kalplerinde bir arınma ve bereket meydana gelir. Mü’minler bu ibadetlerle Yüce Allah’ın rızasını kazanır, manevi mükâfatlara ulaşır, kötülüklerden korunmuş olur. Bu ibadetler, kişiyi mal ve servet sevgisine karşı aşırı düşkünlük, hırs,  cimrilik, bencillik, kibir gibi kalbi hastalıklardan arındırırken, kalpte şefkat, merhamet, hayırseverlik, başkasını düşünmek gibi ulvi duyguların uyanmasına ve yerleşmesine vesile olur.

Kardeşlerim!

Kur’an bizden infak ruhuna ve paylaşım ahlakına sahip mü’minler olmamızı ister; mü’minin sadece kendisi için yaşamasını hoş görmez. O halde geliniz, helal kazancımızın peşinden koşarken, fakirin hakkı olan, malın temizleyicisi ve bereketi olan zekât ve fitrelerimizi zamanı geldiğinde vermekten asla kaçınmayalım. Zekât vermeyenlerin Allah’ın rahmet ve bereketinden mahrum kalacaklarını bilelim. Zekâtımızı belirlenen yerlere ulaştırırken, insanları incitmemeye, onurlarını rencide etmemeye gayret edelim.

Kıymetli Kardeşlerim!

Geçen senenin Ramazan ayı içinde bağışladığınız fitre ve zekâtlarınız, hamdolsun, yıl içerisinde geleceğimizin teminatı olan çok sayıda öğrencimizin eğitim hayatına adeta can suyu olmuştur. 

Bu meyanda, fitre ve zekâtlarınızla Uluslararası İlahiyat Programı desteklenmiş, çok sayıda genç öğrencimiz Eğitim Umresi kapsamında Mekke ve Medine’ye götürülmüş, Değerler Eğitimi ve muhtelif burs programlarımız ile millet varlığımızın teminatı olan öğrencilerimiz tarihsel kökleri ve değerleri ile buluşturulmuştur.

DİTİB teşkilatı olarak, bu Ramazan ve her zaman yine öğrencilerimizin eğitimlerine sarf edilmek üzere, fitre ve zekât bağışlarınıza talip olduğumuzu hatırlatır, hayır ve hasenatımızın kabulünü Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.

Hutbemi başta okuduğum âyet-i kerîmenin meâli ile bitirmek istiyorum: “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”2

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

1 Buhârî, Mezâlim, 3; Buhârî, Edeb, 27                          
2 Bakara Suresi, 2/277

 

2018-06-01