Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız


İsra Suresi’nden Mesajlar
(13.04.2018)

 

Değerli Kardeşlerim!

Sonsuz lütuf ve kerem sahibi Yüce Rabbimiz’in yeni bir ihsanı ile karşı karşıyayız. Rahmet-i Rahman’ın bolca tecellî ettiği mübarek Mirâc Kandili’ne kavuşmuş bulunuyoruz. Bizi bu günlere eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sureye isim olan bu gecenin kadr ü kıymetini anlamanın ve bu geceyi değerlendirmenin en iyi yolu, emin olunuz ki, bu mübarek surenin mesajlarına kulak vermek olacaktır. Şimdi geliniz sözü İsra Suresi’ne bırakalım ve Rabbimizin ayetlerine dikkat kesilelim:

“Bismillahirrahmanirrahim”

- “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

- “Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekân yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Rabbinin lütfundan her birine; onlara da, bunlara da veririz. Rabbinin lütfu (hiç kimseye) yasaklanmış değildir.”

- (O halde) “Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme. …”

- “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."

- “Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.”

- “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.”

- “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.”

- “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”

- “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”

- “Ergenliğe erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur.”

- “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.”

- “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.”

- “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.”

- “Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.”

Evet değerli kardeşlerim!

Bir kısım ayetlerine kulak verdiğimiz bu mübarek sure-i celile, görüldüğü gibi, hayatımız açısından gerçekten çok değerli öğütler ihtiva ediyor. Rabbimden niyazım, hayatımızın geri kalan kısmını bu değerler etrafında sürdürmek ve can emanetimizi sıdk u sadakat üzere Yüce Rabbimize teslim edebilmektir.

Hutbemi Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu mübarek gecenin bir hediyesi olarak bizlere getirdiği şu dua ayetleriyle bitirmek istiyorum:

“Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.”

Âmin.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

1 İsra, 17/1                                                    
2 İsra, 17/18-38                                            
3 Bakara, 2/286

2018-04-13