Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Mevlid Kandili
(24.11.2017)

 

Muhterem Müslümanlar!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) in dünyayı teşriflerinin bir yıldönümüne daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Haftaya Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece, Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz.

O gece Peygamberimiz, karanlıkları aydınlatan bir nur olarak dünyaya geldi. Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli olayıydı. Çünkü insanlık onun doğumuyla mutluluk ve huzura kavuştu, alemler onun nuruyla aydınlandı. Çünkü o bütün alemlere rahmet,[1] bütün beşeriyete uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildi.[2]

Yüce Rabbimiz hutbemin başında okuduğum ayette meâlen şöyle buyurmaktadır.  ‘’Andolsun, Allah, mü'minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.[3]

Değerli Kardeşlerim!

Peygamberler zincirinin son halkası ahir zaman peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) Efendimiz’dir. İşte yaklaşmakta olan “mevlid kandili” Fahr-i Kainat Efendimiz’in dünya alemini şereflendirdiği zamanın ifadesidir.

Sevgili peygamberimiz (s.a.s.) haktan, adaletten, doğruluktan ayrılmaz ve hiçbir zaman yalan söylemezdi. Kimseye zulmetmez ve kimsenin hakkını yemezdi.   

Efendimize sevgimizi; O’nu çok iyi anlayarak, yüce ahlakını örnek alarak ve yaşayarak ortaya koymalıyız. O’nun bizzat Rabbimiz tarafından övülen yüce ahlakını örnek alabildiğimiz, merhamet, şefkat, adalet, hoşgörü ve daha nice güzel vasıflarını ilke edinebildiğimiz, kısacası bizler de O’nun gibi canlı birer Kur’an haline gelebildiğimizde Peygamberimize karşı sevgi ve bağlılığımızı göstermiş olabiliriz. 

Peygamberimizi sevmek ve ona yakın olmak onun sünnetine sahip çıkmakla mümkündür. Bir hadiste Efendimiz bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: “Kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur.”[4]

Bugün dünyayı kasıp kavuran ve insanlığı zulmete düşüren, buhranlar yaşatan, zulüm, gözyaşı, sefalet; hep O’nun (s.a.s.) getirdiği ilahi mesajlardan uzak kalmamız sebebiyledir.

Aziz Cemaat!

O halde sevgili Peygamberimizi iyi tanıyalım. O’nun hayatını, örnek yaşantısını, üstün ahlakını ve güzel öğütlerini anlatan kitapları mutlaka alıp okuyalım. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Peygamberimizi öğretelim. Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleştirelim. Bütün hayatımızda ve her işimizde onu kendimize örnek edinelim ve onun gösterdiği nurlu yoldan ayrılmayalım.

Mevlid kandilinin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış huzur ve saadet getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyor, şimdiden hepinizin kandilini tebrik ediyorum.


Furkan Taşkın
Isny DİTİB Yunus Emre Camii Din Görevlisi

 

[1] Enbiya, 21/107
[2] Sebe’, 34/28
[3] Al-i İmran, 3/164
[4] Tirmizi, İlim, 39

 

 

2017-11-24