Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

İslam’da Eğitim ve Önemi
(08.09.2017)

Muhterem Kardeşlerim!

İnsan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı amaç, hedef bilgidir, ilimdir. İlim yoluna gönüllü girilen bu yolda, gerekirse pek çok dünyevi zevk ve menfaatten mahrum kalınması, çile ve zorluklara göğüs gerilmesi gerekmektedir. Sadece dini bilgiye ulaştıran yol değil, insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetlidir.

Esasen insan, bilmekle yücelir. Âlim, bilgisi ile çevresini aydınlatırken; abid de ibadetiyle ışık verir. Melekler, iyi insan olma mücadelesinde insanlara destek olduğu gibi, kendini ilme, bilgiye, irfana adayana da yardım eder. Allah Resulü (sav): “İlim için yola koyulan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.’[1] sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

İlim elde etmek, sadece bir bilgi yüklemesi değil, aynı zamanda imanla yakından ilişkili olarak ruhen ve fikren ilerleme çabasıdır. ‘Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim (bilgili) olanlar derin saygı (huşu) duyarlar[2] ayeti bilgi ile iman arasındaki bu ilişkiyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Hutbemin başında okuduğum “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?[3]ayeti de bilgi ile iman birlikteliğinin bir başka ifadesidir.

Muhterem Kardeşlerim!

Rasulallah (sav) bir duasında “Allah’ım faydasız ilimden sana sığınırım.”[4] buyurarak, Allah ve Rasulü’nün övdüğü ve teşvik ettiği ilmin, faydalı olan ilmin olduğunu söylemektedir. Faydalı ilim ise, ahlakı güzelleştiren, davranışlara olgunluk kazandıran, kişinin Allah’a saygılı olmasını, hakka ve hukuka riayet etmesini temin eden, kişiyi ve toplumu maddi ve manevi alanda huzura kavuşturan bilgilerdir.

Muhterem kardeşlerim!

“İlim mü’minin yitiğidir. Nerede bulursa onu (öğrenmeye ve uygulamaya) en layık olan da odur”[5] diyen bir peygamberin ümmeti olarak bizler, ilme gerektiği gibi önem vermek zorundayız. Okullarda eğitimin başladığı bugünlerde özellikle gençlerimizin ve yavrularımızın eğitimlerinde anne-babalar olarak bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın sadece okula gidip gelmelerini, onların okul ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi düşünmek, yanlış bir anlayış olacaktır.

Aziz Müslümanlar!

Çocuklarımızın kabiliyetlerine göre, onları geleceğe hazırlamak, üniversite eğitimi almaları için onlara imkânlar hazırlamak da anne babalar olarak bizlerin sorumluluklarıdır. Gençlerimizin daha iyi bir hayat ve gelecek için yetenekleri ve istekleri doğrultusunda onları meslek eğitimine yönlendirmek, onlara yapabileceğimiz en büyük desteklerden biri olacaktır. Bunun yanında camilerimizde ve kurslarımızda devam eden Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler derslerini de asla ihmal etmeyelim. Çocuklarımızın hem meslek yönünden hem de dini ve manevi değerlerini öğrenmeleri açısından onlara vesile ve yardımcı olalım. Bunlar mahşer günü hakkımızda rahmete vesile olacak nesilleri eğitmek ve yetiştirmek açısından bizlerin en önemli görevidir.

Bu itibarla; yeni dönemde eğitimlerine başlayan öğrencilerimize Yüce Allah’tan başarılar diliyorum. Rabbimiz yavrularımıza zihin açıklığı versin, emeklerini zayi etmesin. Onları her türlü kaza-bela ve kötülüklerden korusun. Yeni eğitim dönemi tüm yavrularımız, öğretmenlerimiz ve anne-babalarımız için hayırlı olsun. 

 

DİTİB Hutbe Komisyonu


[1] Tirmizi, İlim, 2
[2] Fatır, 35/28.
[3] Zümer, 39/9
[4] Tirmizi, Da`avat, 38
[5] Tirmizi, İlim,19

 

2017-09-08