Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Allah'ı Görüyormuşcasına Yaşamak - İhsan
(28.07.2017)

 

Kıymetli Müslümanlar!

İbadetler, ruhumuzun gıdası, gönülleri-mizin huzur ve mutluluk kaynağı, maddî ve manevî sıkıntılarımızın ilacı, Yüce Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerin şükrünün bir karşılığıdır. İbadet ve kulluğun sadece Allah’a mahsus olduğunu ve Yüce Allah’ın bizleri her an gördüğünü unutmadan yaşamanın, Rabbimizin bizimle beraber olduğunun şuuruna erişmenin adı da ihsandır.

Muhterem Müslümanlar!

İhsanın diğer bir anlamı da,   amellerdeki ihlas ve murakabe duygusudur. Buna göre ihsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken, Yüce Allah’ın kendisini gördüğünü, davranışlarını denetlediğini hissetmesidir. Gerçek ihsana ulaşanlar yaptıkları herşeyi, Yüce Allah’ın kendilerini görüp gözettiğinin farkında olarak, bütün hayatını samimi bir ruh ve ihlas anlayışında yaşarlar. Çünkü ihsan; “Biz insana şah damarından daha yakınız.”[1] buyuran Yüce Mevla’mızın bize bizden daha yakın olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamaktır. “Her nerede olursanız olun, Allah sizinledir. Her ne yaparsanız Allah onu görendir.”[2] ayetinde ifade edildiği gibi, Rabbimizin yapıp ettiklerimizden haberdar olduğunu bilmektir.

Birgün Rasülullah (sav) Efendimiz, ashabıyla sohbet ederken kimsenin tanımadığı bir şahıs gelerek bazı sorular sordu. Rasülullah’ın gelen şahsın Cebrail olduğunu bildirdiği ve Cibril hadisi diye meşhur olan olayda, gelen zat Peygamberimize “bana ihsanı anlat” dedi. Peygamber Efendimiz (sav) de “İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”[3] karşılığını vermiştir.

Aziz Kardeşlerim!

“Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.“[4] ayetinde de belirtildiği gibi, Alemlerin Rabbine karşı hiçbir işimiz gizli kalmadığı gibi, yapmış olduğumuz davranışlarımızı da Allah (c.c) melekleri aracılığıyla kayıt altına aldırmaktadır. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir. “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.”[5]

Zikrettiğimiz ayetler ve hadisler ışığında şu husus hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir ki, merkezinde ihsanın yer aldığı iman, İslam ve ahlak anlayışı bizlere hem dünya hem de ahiret mutluluğu getirecektir. Rabbimizin daima bizlerin yapıp ettiklerini  gördüğünü unutmayarak ve daima Rabbimizin bizimle beraber olduğu düşünceyle, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet ve kullukta bulunmak gerekir.

Ne mutlu Rabbinin gözetiminde olduğu bilinciyle yaşayıp, Onun rızasını kazananlara. Ne mutlu bütün davranışlarını Allah’ın kendisini görüyormuş gibi hayatını yaşayanlara!

 

Hutbe Komisyonu

 

[1] Kaf, 50/16
[2] Hadid, 57/4
[3] Buhari, İman, 37
[4] Al-i İmran, 3/5
[5] Kaf, 50/17

 

 

2017-07-28