Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Örnek İnsan, Örnek Ümmet
(21.07.2017)

 

Değerli Mü'minler!

Okuduğum Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır; ''Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.''[1] Hz. Aişe annemize Peygamber efendimizin (s.a.s) ahlakı sorulması üzerine; Hz. Aişe: ''Sen Kuran okumuyor musun? Resülullah'ın ahlakı Kuran idi''[2] diye cevap vermiştir. Allah’ü Teala, Kuran-ı Kerim-i doğrudan insanlığa göndermeyip, 23 yılda Sevgili Peygamberimiz’e peyderpey göndermiştir. Allah Rasülü’nün övülen ahlakı, temizliği, ibadet hayatı, insanlarla olan ilişkisi kısaca her halinin, her zaman  Müslümanlar için örneklik teşkil ettiğini bizzat Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz bizlere bildirmiştir.  

Değerli Kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) insanlığı, bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O’na kul olmaya davet etmiştir. Allah’ı tanımayı, O’nu sevmeyi, O’na karşı saygılı olmayı bizlere O (sav) öğretti. Ahlakı öğretti, edebi, hayayı, iffeti, salih ameli, sevgiyi, merhameti, şefkati, samimiyeti ve vefakarlığı öğretti bizlere.

Aile olmayı, baba olmayı, anne olmayı, dostluğu, hediyeleşmeyi, hasta ziyaretini, giyim kuşamı, yeme içmeyi; hayata dair herşeyi bize, Rasülullah (sav) bizzat örnekliğiyle gösterdi. Çocuklara sevgiyi ve merhameti gerçek manada ondan öğrendik. Sabırlı olmak nedir, doğru sözlü olmak nedir, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek nedir, hep o sevgiliden öğrenmedik mi? Cömert olmak, güleryüzlü olmak, adaletli davranmak ve hoşgörülü olmak gibi güzel hasletleri, Efendimiz yaşayarak bize göstermedi mi?

Kıymetli Müminler!

Yüce Rabbimiz, Kur’an- Kerim’de; ''Doğrusu sizin ümmetiniz tek ümmettir. Bende sizin Rabbinizim. Öyleyse bana itaat edin''[3] buyurmaktadır. Örnek ümmet olmak ancak her müslümanın örnek mümin olması ile mümkündür. Her müminin, hayatının asıl amacının, Rabbimizin rızasını kazanmak olduğunun farkında olması gerekir. Aynı zamanda hepimizin,  yüce dinimiz İslamı temsil eden müminler  olduğumuz düşüncesini ve inancını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Bu anlamda; Zekatı gönül rızasıyla veren, Allah yolunda infak etmekten geri durmayan, güzel ahlakı yoldaş edinen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir anlayışla ömrümüzü devam ettirdiğimiz müddetçe, Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de övgüyle söz ettiği en hayırlı ümmet olmanın hedefine  erişeceğiz inşallah.

Değerli Kardeşlerim!

Bugün mü’minler olarak yeniden örnek insan, örnek mü’min olma bilincini inşa etmeye ihtiyacımız vardır. Bu anlayış bizlere örnek insan ve örnek ümmet olma sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmaktadır. Şu gerçeği hiçbir zaman  unutmayalım ki; örnek insan, örnek ümmet olabilmenin yolu, gönülleri bir, gayeleri bir, samimiyet ve sadakatle kenetlenmiş kardeşler olmaktan geçer. Allah’ım! Bizleri, bizzat Kur’an’da övdüğün sevgili Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Allah’ım! Bizleri, Peygamber efendimizin rehberliğinde; örnek insan, örnek mümin ve örnek ümmet olmaktan bir an dahi olsa geri bırakma.

 

Hasan Göndüz
Neuwied DİTİB Ravza Camii Din Görevlisi

 

[1] Ahzab, 33/21
[2] Ebu Davud,Tatavvu, 26
[3] Enbiya, 21/92

 

2017-07-21