Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Dini Hayatımızı Hurafelerden Arındıralım
(03.03.2017)

 

Değerli Müminler! 

İnsan, "Allah'a kulluk" ile sorumlu tutulmuş bir varlıktır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için insana akıl verilmiştir. İlk insan Adem (a.s.)'den itibaren peygamber ve kutsal kitaplarla kendisine rehberlik edilmiştir. Ancak zamanla peygamberlerin tebliğ ettiği dinî esaslardan uzaklaşılmış ve dinin özüne uygun olmayan yanlış inanç ve hurafeler dine sokulmuştur.

Hurafe, dinin özünde olmayan, bir takım yollarla sonradan dine sokulan ve toplumda dini inanç ve ibadet gibi kabul gören söz ve davranışlardır.

Muhterem Müslümanlar!

Dinimiz İslam, fal, kehanet, büyü ve uğursuzluk gibi her türlü hurafeyi inanç zafiyeti kabul eder. Bunlardan Müslümanların uzak durmasını tavsiye eder.

Bizim dinimiz tevhid dinidir. Bizim bir kitabımız vardır. Peygamber efendimizin sünneti ve örnekliği vardır. Bunlar bizim dinimizin özüdür, kaynağıdır.

Bu iki ölçüye uymayan, akıl ve mantık ilkeleriyle bağdaşmayan, aynı zamanda dinin özüne ters düşen ve dine sonradan sokulmuş her türlü yanlış inanç, söz ve uygulamadan uzak durmamız gerekir.

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de: “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır...”[1] buyurulduğu üzere dinimizin emirleri ve yasakları bellidir. Bize düşen de dini hayatımızı bu esaslara göre yaşamaktır.

Değerli Kardeşlerim!

Yanlış inanç ve hurafeler dini hayatımıza zarar verir. Bunlar, kişide inanç boşluğuna, dini hayatın zayıflamasına, bu yanlış inanç ve hurafelerin zamanla dini bir görevmiş gibi kabul edilmesine, dolayısıyla dinin tahrifine, hayalciliğe ve aklı kullanmaktan uzaklaşmaya, ekonomik ve duygusal açıdan insanların sömürülmesine, bazı insanların haksız kazanç sağlamasına, iyi niyetli insanların kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesine, din istismarına, kişilerin geleceği ve gaybı öğrenme hususundaki zaaflarının kötüye kullanılmasına sebep olur.

O halde Aziz Müminler! 

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde okumaya, bilgiye, akla, düşünmeye ve araştırmaya son derece önem verilmektedir.

Yanlış inanç ve hurafelerden korunabilmenin en güvenli yolu Kur’an ve sünneti ölçü edinmektir. İlk emri ‘oku’[2] ile başlayan dinimizin bu emri gereği Kur’an ve sünneti iyi öğrenmeli ve ona göre dinimizi yaşamalıyız.

Kur’an ve sünnete uymayan ve dini hayatımıza zarar veren yanlış inanç ve hurafelerden sakınmalıyız. İnsanların iyi niyetlerini suiistimal ederek hurafeler üzerinden menfaat sağlamak isteyen istismarcılara da fırsat vermemeliyiz.

 

Adem ÖZKURT
Wächtersbach Ditib Camii Din Görevlisi

 

[1] En’am, 6/153
[2] Alak, 96/1‎

 

 

2017-03-03