DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2017-10-05 | Basın Açıklaması

İyi Komşuluk – Daha İyi Toplum” temalı 2017 Yılı Açık Cami Günü DİTİB derneklerinde gerçekleştirildi

Köln, 03.10.2017: DİTİB Genel Merkezi, bağlı 900 derneğiyle birlikte 3 Ekim 2017 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bu yıl da yerel ve yabancı ülkelerden gelen onbinlerce misafir, camileri ziyaret ederek İslam dini ve camilerdeki faaliyetler hakkında bilgi edindi. 2017 yılı açık cami günü  “İyi Komşuluk – Daha İyi Toplum”  temasıyla gerçekleştirildi.

3 Ekim 1997 tarihinde gerçekleşen iki Almanya’nın birleşmesi gününden itibaren açık cami günü düzenlenmektedir. 2007 yılından beri ise Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu (KRM) nezdinde temsil edilen İslami cemaatler, bu günü dinler ve kültürler arası ilişkiler ve çoğulcu beraberlik günü olarak kutlamaktadırlar.

Köln DİTİB Merkez Camii’ndeki Açık Cami Günü, Camiler ve Din görevlileri Haftası açılış programı; insana, huzur ve huşu veren caminin görkemli kubbesinin altında, göz kamaştıran mimari özelliği içerisinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa; „komşuluğun İslam dininde önemli bir yere sahip olduğunu, müslüman veya başka inanç sahibi  her insana karşı saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde olunması gerektiğinin Allah’ın bir emri olduğunu“ ifade etti.

Konuşmasının devamında Alboğa „Günümüzde artan yabancı düşmanlığı etkisindeki toplumsal ve siyasi ortamda DİTİB durmadan toplumsal ilişkileri geliştirmekte, Müslümanlar ile gayr-i müslimler arasındaki önyargıların giderilmesi ve Almanya´da barış içinde birlikte yaşama için yoğun çaba sarfetmektedir. Bu gayretin bir göstergesi de açık cami günüdür.“ dedi.

Programda Kuzeyren – Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanı Dr. Joachim Stamp bir selamlama konuşması yaptı.  Bakan Stamp, 2017 yılının açık cami gününün temasını överek: “yerel seviyede ve mahallelerde beraber yaşama konusunda başarılı olunmazsa, toplumsal dayanışma da olmaz.”dedi. Bakan iyi komşuluğun, “komşuların hayata dair farklı düşüncelerini karşılıklı saygı içerisinde ve başkalarını da dikkate alarak gerçekleştirmek” anlamına geldiğini ifade etti.

Bakan Stamp Almanya genelinde yapılan seçim sonuçlarına atfen, bütün topluma yönelik karşılıklı saygı, başkalarını da düşünme ve daha iyi bir dayanışma için ortak gayretin gerekliliğine işaret etti. Eyalet hükumeti adına Mültecilere ve Müslümanlara yönelik önyargıların yayılmasına kararlı bir şekilde karşı duracakları sözünü veren Bakan: “Toplumumuzda İslamofobi‘ye  yer olmamalıdır” dedi.Bakan, “DİTİB’in, cami dernekleri ve gönüllülerinin geçmişte yaptıkları ve halen sürdürdükleri manevi rehberlik, sosyal ve kültürel birçok faaliyetleri ve iyi bir komşuluk ve daha iyi bir toplumun gerçekleşmesi için yapıcı ve önemli katkılar“ olduğunun altını çizerek manevi rehberlik, sosyal ve kültürel çalışmaları için DİTİB merkez ve üye teşkilatlarına teşekkür etti. Bakan, Almanya’daki dini cemaatlerin de Almanya’daki nizami yapıya açık olmaları çağrısında bulundu. “İslami teşkilatlar ve toplumla diyaloğu tekrar canlandıracağım ve özellikle diyaloğu daha bağlayıcı şekilde gerçekleştirmek istiyorum“ dedi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ise yaptığı konuşmasında Köln DİTİB Merkez Camii inşaatının bitirilmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirdi. Bu yılki açık cami gününün konusu ile ilgili ise Reker “İyi Komşuluk ve Daha İyi Toplum başlığının özellikle bu camiye çok yakıştığını” belirterek, Merkez Camii’nin “bir ibadethane olmasının yanında aynı zamanda bir toplumsal buluşma merkezi” olduğunu ifade etti.Köln sınırları ötesinden de gelen insanlar bu mabette bir araya gelmekte ve merkezin büyük kapılarının Müslümanlara olduğu kadar herkese de açık olduğunu“ belirtti.

Reker, Ramazan’da verilen iftarları ve DİTİB ile ortaklaşa yapılan mülteci yardımlarını hatırlatarak: “beraberce yemek yemek ve bir araya gelip buluşmak da komşuluktur” dedi. Köln DİTİB Merkez Camii’nin sadece şehrin silüetini etkilemediğini “Merkez Camii toplumsal hayata dahil olmuştur ve bizzat ben müşahede ettim ki, Yönetim Kurulu ve DİTİB üyeleri çeşitli kültürlerin burada bir araya gelmesi için çaba sarf etmektedirler“ dedi.  Belediye Başkanı ayrıca bu güne kadar olduğu gibi olumlu görüşme ve ilişkilerin bundan sonra da devam ettirilmesini temenni ettiğini belirterek kendisine de konuşma imkanı tanındığı için teşekkür etti.

Program çerçevesinde gün boyu cami rehberlikleri hizmeti sunuldu. „İslam’da Komşuluk“ ve „Merkez Camii’nin Mimarisi“ konulu sunumların yanında „İç Mimari ile Cami İnşaatı’nın Uygulaması“, „El Yazması Hat“ ve „Taş Yontmacılık Sanatı“ alanlarında sergiler sunulmuştur.Programda kurulmuş olan standlarda cami ve İslam dini başta olmak üzere DİTİB ve DİTİB’in çeşitli bölümlerinin çalışmaları hakkında ziyaretçiler bilgilendirildi. Misafirlerin damak zevklerine hitap eden helal gıdalar eşliğinde hoş sohbetlerin gerçekleştirilmesi için de oldukça zengin fırsatlar sunuldu.Bu minvalde ziyaretçilere caminin içinde öğle namazını izleme ve gözlemleme imkanı sağlandı.Günün heyecan verici zirvesini ise Köln DİTİB Merkez Camii’nin alışveriş pasajının açılışı oluşturdu. Böylece çok az bir kısmı hariç alışveriş merkezi ile beraber DİTİB Merkez Camii müştemilatının neredeyse bütünü, kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.Namaz, dini bilgi ve malzemelerin arzı, helal gıda sunan restorantlar,  İslami kriterlere uygun bankacılık gibi hizmet alanları ve alışveriş imkanı sunan alışveriş merkezinde çeşitli müteşebbisler bugünden itibaren ürünlerini teşhir etmeye başlamış oldular.

Dr. Bekir Alboğa alışveriş merkezinin açılışında şunları söyledi: „Sunduğumuz birçok bilgi, rehberlik ve sergi ile etkileşimli bilgi standları ve eğlenceli sunumlarla beraber bir caminin kendi içine kapalı bir dünya olmayıp, bilakis toplumsal beraberliğiyle ve Müslümanların manevi ve kültürel açıdan şehir ve toplum için bir zenginlik olduğunu gösterme fırsatını yakalamış bulunmaktayız.“


DİTİB Yönetim Kurulu