DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2017-02-07 | Basın Açıklaması

Kuzey Ren Vestfalya İslam Din Dersi Danışma Kurulu hakkında Açıklama

Köln, 07.02.2017: Müslüman dini cemaatler özellikle DİTİB’in yoğun desteğiyle Kuzey Ren Vestfalya İslam Din Dersi Danışma Kurulu üzerinden İslam Din Dersi’nin başlatılması, uygulanması ve geliştirilmesi için büyük bir çaba sarfederek öncü bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.

En büyük İslami dini cemaat olarak DİTİB İslam Din Dersi için bu süreç içerisinde önemli ve değerli katkıda bulunmuştur ve DİTİB Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde İslam Din Dersi’nin başarılı bir şekilde devamının temin edilmesini çok önemsemektedir.

Özellikle Müslümanların İslam Din Dersi’ni kabullenmeleri açısından DİTİB’in katkısı hayati öneme haizdir. Bu bağlamda DİTİB için özellikle Almanya’daki öğrencilerin ve Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda akla, bilimselliğe ve İslam’ın temel prensiplerine dayanan bir din dersinin verilmesini sağlamayı önemsemektedir.

Ancak Danışma Kurulu’nun başarılı çalışabilmesi güncel ve siyasi tartışmalardan bağımsız ve etkilenmeksizin rahat bir şekilde faaliyetlerinin devam edebilmesini gerektirmektedir.

Ancak DİTİB hakkında haddi aşan tartışmalar, İslam Din Dersi Danışma Kurulu’na karşı güvenin zedelenmesine sebebiyet vermektedir. Bu sebeple DİTİB KRV Eyaleti’ndeki İslam Din Dersi Danışma Kurulu’ndaki üyeliğini bazı iddiaların açıklığa kavuşturulacağı kısa bir süre için askıya alma kararı almıştır. DİTİB KRM’deki diğer İslami dini cemaatlerce şimdiye kadar yürütülen Danışma Kurulu çalışmalarının aynı prensipler doğrultusunda yürütülmesinin önemli olduğunu düşünmektedir. Danışma kurulu çalışmalarının temelini bakanlık, Danışma Kurulu ve kamuoyu arasındaki karşılıklı güven oluşturur. Bu nedenle DİTİB, Danışma Kurulu’nun ve dolayısıyla Almanya’daki tüm Müslümanların zarar görmemesi açısından kısa bir süre için kurul toplantılarına katılmayacaktır ve iddiaların açıklığa kavuşturulmasından sonra Danışma Kurulu üyeliği çalışmalarına tekrar devam edecektir. Bu adım işbirliği ve güncel tartışmaların objektif bir temele oturtma çabasına yönelik bir gayrettir.

Bütün bu tartışmalar 900´e yakın DİTİB camisine ve yüzbinlerce cami cemaatine genel bir şüpheyle bakılmasına asla sebebiyet vermemelidir. Bu aynı zamanda yeni yapılacak camilerden İslam Din Dersi’ne kadar Almanya’daki bütün Müslümanlar için gerekli çalışmaları ve gelişmeleri engellememelidir.

DİTİB şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dini ve toplumsal alanda sorumluluklarını yerine getirecektir. Müslümanların Almanya’ya katkıları ve sosyal hayattaki katılımları zayıflatılmamalı, aksine güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. ‎

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)