DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2017-02-06 | Haber

DİTİB Eyalet Birlikleri Toplantısı Basın Bildirisi (04-05 Şubat 2017 - Ettlingen)

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi tarafından 04-05 Şubat 2017 tarihlerinde iki gün süre ile DİTİB yönetim kurulu üyeleri, DİTİB eyalet birlikleri başkanları, DİTİB kadın ve gençlik birliği başkanları, bölge merkez görevlileri, DİTİB birim müdürleri ve DİTİB dini danışma kurulu başkanlarının katılımları ile Ettlingen’de geniş katılımlı ve aktüel gelişmeler ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda gündemli konular, teşkilat ilişkileri, 2017 yılında yapılacak faaliyetler, eğitim çalışmaları ve DİTİB ile ilgili yapısal değişiklik ihtiyaçları çeşitli boyutlarıyla tartışılmıştır. Çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür.

  1. DİTİB cami derneklerinde görev yapan partner kuruluş ve dini referans kaynağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı imamlar ile ilgili tartışmalara dair 03/02/2017 tarihinde DİTİB tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği,
  2. Dini alanda partner ve referans kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen hizmet ilkelerinin daha netleştirilerek bu ilkelerin titizlikle uygulanmasının sağlanması,
  3. Uzun yıllardır dini ve sosyal alanda çok yapıcı hizmetler yürüten DİTİB’e yönelik eleştirilerin yıpratıcı bir kampanyaya dönüşmesinden üzüntü duyulduğu,
  4. DİTİB’in, bağlı cemiyetlerin ve eyalet birliklerinin hizmetlerini şeffaf ve sosyal hayata katkı sağlayacak şeklinde yürütmeye devam edeceği,
  5. Gelecekte problemlerin aza indirilmesi ve daha iyi hizmetler yürütmek için ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişikliklerin yapılmasına yönelik çalışılmasının uygun olacağı,
  6. Federal ve Eyalet hükümetleriyle sürdürülen ortak çalışmaların yürütülmesinin önemli olduğu ve bu konuda kesintilerin ve atılacak geri adımların toplumda hayal kırıklığı ve tamiri mümkün olmayacak olumsuz etkiler oluşturacağı,
  7. Diğer din ve inanışlara karşı her türlü şiddet ve nefret söylem ve eyleminin (örneğin Yahudilik veya Hıristiyanlık düşmanlığı konusunda) kurum prensiplerine uymadığı ve DİTİB olarak bu tür söylem ve eylemlere izin verilmeyeceği,
  8. Toplumsal barışımızı ve birlikteliğimizi tehdit eden genel bir problem olan popülist yanlış söylem ve yaklaşımların sosyal barışımıza zarar verdiği, bu konularda işbirliği partnerlerimiz ile birlikte çalışmaya etkili bir şekilde devam edileceği,
  9. Din Görevlilerinin toplumda saygın ve güvenilir kişiler olduğu, insanların birlikte barış içerisinde yaşamalarına olumlu katkı sunduğu, müslüman dini hayatının vazgeçilmez unsurları olduğu, bundan hareketle onların görev alanıyla ilgili şüphelerin doğmaması gerektiği ve hatalı davranışlara müsamaha ve müsaade edilmeyeceği, 
  10. Federal birliğimizin, eyalet birlikleri ve dernekleriyle olan gönül, hizmet ve yapısal güçlü bağlarının devam edeceği,

Konularını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

 

DİTİB Genel Merkez
DİTİB Eyalet Birlikleri ve Bölge Birlikleri
DİTİB Federal Kadın Birliği
DİTİB Federal Gençlik Birliği
DİTİB Dini Danışma Kurulları

 

Not: Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 03.02.2017 tarihli basın açıklmasıyla her zaman olduğu gibi, şeffaf bir şekilde imamlarla ilgili güncel tartışmalar konusunda kamuoyunu  bilgilendirmiştir. Bu bağlamda, açıklamasında paydaş kuruluş Diyanet ile hizmet ilkelerinin netleştirmesini imamların öncelikle eğitim çalışmalarının neler olabileceğini görüşeceğini belirtmiştir. Bu amaçla bir çalışma grubu, 8 Şubat 2017 tarihinde Diyanete bir çalışma ziyaretinde  bulunacaktır.